Cases

Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken

Overheidsbedrijf Lantis bouwt momenteel rond Antwerpen verschillende ‘park and rides’. Ook realiseert men een fietsnetwerk dat vlot, veilig en comfortabel fietsverkeer mogelijk maakt tussen Antwerpen en de omliggende regio. Project “Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken”, of LANTIS, richt zich op de Oosterweelverbinding. Deze moet een oplossing bieden voor de Antwerpse fileproblematiek, welke steeds meer toeneemt. In 2010 stonden dagelijks alle voertuigen in Antwerpen samen 10.840 uren in de file. In 2019 steeg dat al tot meer dan 20.000 uren. De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring, de R1, via een derde Scheldekruising volledig rond. De Oosterweelverbinding zelf is geraamd op € 3,2 miljard, maar verwacht wordt dat het wellicht zal oplopen tot € 4 miljard.

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling binnen project LANTIS is om een betere mobiliteit rond Antwerpen te creëren, wat een positieve invloed zal hebben op de Antwerpse haven. Dit is de belangrijkste economische motor van het land. In totaal zijn er vijf deelprojecten. Elk deelproject duurt vijf à zes jaar. Het einde van de werken is gepland voor 2026.

Werkwijze

Binnen dit project is Nehemia in 2020 een strategisch samenwerkingsverband aangegaan met Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. Samen met Ingenieursbureau Sweco, treedt Witteveen+Bos binnen de combinatie RoTS op als opdrachtnemer. Als ‘prefered supplier’ heeft Nehemia de opdracht gekregen om verschillende open functies in te vullen. De inzet van kwalitatieve professionals vanuit Nederland is zeer gewenst, ondanks dat de Oosterweelverbinding zich binnen Antwerpen bevindt. Dit komt omdat de kennis en kunde van innovatieve contractvormen bij grootschalige infrastructurele projecten in Nederland op een hoog niveau staat. Hier maakt men graag gebruik van.Ten behoeve van de verschillende open posities hanteert Nehemia een zorgvuldig selectieproces. Op basis van competenties en expertise worden kandidaten geselecteerd en uiteindelijk ingezet op verschillende deelprojecten van de Oosterweelverbinding.

Proces

In september 2020 is vanuit het samenwerkingsverband met Witteveen+Bos de eerste professional gestart als Adjunct Technisch manager. Deze is ingezet binnen het deelproject Linkeroever. Inmiddels leveren verschillende professionals vanuit Nehemia hun bijdrage aan dit prestigieuze project. Buiten de inhoudelijke aspecten en competenties binnen de functie van een kandidaat, is ook het cultuurverschil tussen Nederland en Vlaanderen een invloedrijke factor binnen het selectieproces.

Eindresultaat

Gezien de omvang van het project en de nadrukkelijke wens vanuit de hoofdopdrachtgever Lantis om een meerjarige verbintenis aan te gaan, zal Nehemia de komende jaren vanuit het samenwerkingsverband met Witteveen+Bos betrokken zijn bij dit grootschalige infrastructurele project. Een positie waar we binnen Nehemia terecht trots op zijn. Vanzelfsprekend zijn we binnen Nehemia zeer verheugd dat we als preferred supplier de samenwerking met Witteveen+Bos zijn aangegaan. Deze samenwerking is zonder meer constructief- en op basis van de huidige resultaten, succesvol voor beide partijen. Dit project is een voorbeeld van een constructieve samenwerking, wederzijds vertrouwen en de daaruit voortvloeiende resultaten.

Opgesteld door

Jörgen Sinnecker