Cases

Oosterweelverbinding (Ring Antwerpen)

Het Vlaamse overheidsbedrijf Lantis bouwt momenteel rond Antwerpen verschillende ‘park and rides’. Ook realiseert men een fietsnetwerk dat vlot, veilig en comfortabel fietsverkeer mogelijk maakt tussen Antwerpen en de omliggende regio.

Project “Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken”, of LANTIS, richt zich op de Oosterweelverbinding, in de volksmond Ring Antwerpen. Deze verbinding moet een oplossing bieden voor de Antwerpse fileproblematiek, die steeds meer toeneemt. In 2010 stonden dagelijks alle voertuigen in Antwerpen samen 10.840 uren in de file. In 2019 steeg dat al tot meer dan 20.000 uren. De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring, de R1, via een derde Scheldekruising volledig rond. De Oosterweelverbinding zelf is geraamd op € 3,2 miljard, maar verwacht wordt dat het wellicht zal oplopen tot € 4 miljard.

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling binnen het project Oosterweelverbinding is om een betere mobiliteit rond Antwerpen te creëren, dat een positieve invloed zal hebben op de bereikbaarheid van de Antwerpse haven. Dat is de belangrijkste economische motor van het land. In totaal zijn er vijf deelprojecten. Elk deelproject duurt vijf à zes jaar.

Werkwijze

Voor de bemensing van dit project is Nehemia in 2020 een strategisch samenwerkingsverband aangegaan met Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. Samen met Ingenieursbureau Sweco, treedt Witteveen+Bos binnen de combinatie RoTS op als opdrachtnemer. Als ‘preferred supplier’ heeft Nehemia de opdracht gekregen om verschillende open functies in te vullen. De inzet van  professionals vanuit Nederland is zeer gewenst. . Dit komt omdat er veel  kennis en kunde van innovatieve contractvormen bij grootschalige infrastructurele projecten in Nederland aanwezig is.. Hier maakt men graag gebruik van.  Voor de  openstaande posities hanteert Nehemia Project Management een zorgvuldig selectieproces.

Proces

In september 2020 is vanuit het samenwerkingsverband met Witteveen+Bos de eerste professional gestart als Adjunct Technisch manager op het deelproject Linkeroever. Inmiddels leveren eenttiental  professionals vanuit Nehemia hun bijdrage aan dit prestigieuze project.

Eindresultaat

Gezien de omvang van het project en de nadrukkelijke wens vanuit de hoofdopdrachtgever Lantis om een meerjarige verbintenis aan te gaan, is Nehemia de komende jaren vanuit het samenwerkingsverband met Witteveen+Bos betrokken  bij dit  project. Een positie waar we binnen Nehemia terecht trots op zijn.

Opgesteld door

Jörgen Sinnecker, Adjunct Technisch Manager Linkeroever