Onze dienstverlening

De dienstverlening van Nehemia Project Management is gerelateerd aan het Integraal Project Management (IPM) model. Wij faciliteren zowel de toprollen op de expertisevelden Projectmanagement, Contractmanagement, Omgevingsmanagement, Technisch management en Integrale Projectbeheersing als de daaraan gelieerde adviseursrollen. Ook voorzien wij in lijnfuncties zoals teamleider, afdelingshoofd en directeur. Wij vullen deze posities in binnen de markt van (grootschalige) infrastructuur, gebiedsontwikkeling en de energiemarkt. Dit doormiddel van inspanningsverplichting (detachering) en/of resultaatverplichting (advies-, doelstelling- en product opdrachten).

Vanuit de constructieve samenwerking met onze opdrachtgevers volgen wij structureel de ontwikkelingen in de markt en kennen we de groeiende behoefte aan capaciteit en de benodigde vakinhoudelijke kennis. Onze organisatiestructuur en regionale aanpak stelt ons in staat om op adequate wijze de juiste professional in te zetten.

Integraal Project Management

De afgelopen twintig jaar zijn de opgaven die zich afspelen in de fysieke leefomgeving steeds complexer geworden. De projecten- en programma’s werden steeds groter en uitdagender waardoor een integrale aanpak zijn intrede deed. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat er een goede belangenafweging is tussen alle betrokkenen. Parallel hieraan speelde de ontwikkeling dat de overheden steeds meer aan de markt wilde overlaten waardoor de publiek-private samenwerking op een andere manier werd ingestoken. Rond 2006 heeft Rijkswaterstaat daarom de handschoen opgepakt om haar projectmanagement te standaardiseren. Het integraal projectmanagement (IPM) deed zijn intrede en is inmiddels niet meer weg te denken in onze sector. Inmiddels is IPM als olievlek verspreid onder andere publieke opdrachtgevers, maar ook bij opdrachtnemers.

Het IPM-model is een samenwerkingsmodel en kent vijf vaste processen en bijbehorende rollen:

Op deze wijze kunnen alle externe- en interne belangen goed worden afgewogen en vindt er integrale besluitvorming plaats. Als Nehemia Project Management hebben wij focus aangebracht in onze dienstverlening door ons te specialiseren in IPM. Dit betekent dat wij voor elk van de vijf specialisaties binnen IPM ervaren professionals in huis hebben en projecten integraal, vanuit de samenwerking, benaderen.