Cases

Groot Variabel Onderhoud civiel van de Oosterscheldekering

Zeeland is omringd door water en tóch behoudt iedereen in Zuidwest-Nederland droge voeten. Dat komt doordat de Deltawerken, waar de Oosterscheldekering onderdeel van uitmaakt, ons al decennialang beschermen tegen hoog water.

De Oosterscheldekering als infrastructureel bouwwerk spreekt al jarenlang enorm tot de verbeelding. De imposante stormvloedkering van de Deltawerken is terecht de trots van de Nederlandse waterbouw. Goed onderhoud is daarom essentieel voor de waterveiligheid van Zuidwest Nederland en het weg- en scheepvaartverkeer. Nehemia werd gevraagd om een Technische Adviseur in te zetten, deze zou verantwoordelijk zijn voor beslissingen ten aanzien van project “Groot Variabel Onderhoud civiel Oosterscheldekering”. Tevens was het  aansturen van afstudeerstudenten een belangrijk onderdeel binnen deze rol.

Doelstelling

De doelstelling van het project was om naar een hoger veiligheids- en onderhoudsniveau te komen, op zo’n manier dat gebruikers zonder beperkingen weer gebruik kunnen maken van het areaal. Ook is het belangrijk dat deze de komende jaren onderhoudsvrij is. Daarnaast was het van groot belang om een Technische Adviseur te vinden die ervaring heeft met contractfilosofie en onderhoudsstrategieën zoals deze door Rijkswaterstaat gehanteerd worden.

Werkwijze

De juiste kandidaat is gevonden op basis van een eerdere samenwerking met de Technisch Manager. Deze beschikte al over de kennis en kunde van de door Nehemia voorgestelde adviseur. Nehemia heeft het gebruikelijke aanbestedingstraject doorlopen, waarbij de voorgestelde kandidaat is geselecteerd om de opdracht in te vullen. Met veel tevredenheid is de opdracht afgerond, inmiddels is het contract verschillende malen verlengt waarbij de Hogeschool zelfs grotendeels extra scholing heeft gefinancierd.

Proces

Binnen het project werden afstudeerstudenten ingezet ter voorbereiding op het arbeidsproces. Door het bieden van concrete kennis en tools stimuleerde het management hun professionele ontwikkeling richting het bachelordiploma. Binnen het curriculum bestond veel aandacht voor het thema water, in de breedste zin van het woord.

Belangrijke leermomenten draaiden om het borgen van kennis over capaciteit (mensen), om deze te waarborgen voor toekomstige betrokkenen binnen het project.

Eindresultaat

De verwachting is dat het project nog enkele jaren doorloopt. Naar alle waarschijnlijkheid zal de huidige adviseur ook bij het project betrokken blijven. Het gewenste resultaat van de inzet van de adviseur is dat er een succesvolle aanbesteding wordt gerealiseerd. Daarna worden binnen het project conform vastgestelde eisen, wensen en verwachtingen gerealiseerd.

Opgesteld door

Ricky Vaneveld